118finder EE
PDF Prindi Saada link

 

118 finder TEENUSE KASUTUSTINGIMUSED

LEPINGUTINGIMUSED:ÄRIKLIENDIDLEPINGUTINGIMUSED:ÄRIKLIENDID


1. Osapooled ja lepingu sõlmimine

Käesolevaid lepingutingimusi rakendatakse 118finder.ee teenuse (edaspidi Ettevõte: 118finder Oü) pakutavate kataloogiteenuse eest maksnud või muul alusel kliendiks registreeritud ettevõtte / Ühenduse (edaspidi klient) vahel.

Leping loetakse sõlmituks siis, kui kliendi tellimuse andmed ja kliendi volitatud kontaktisiku andmed on süsteemi registreeritud. Klient saab registreeruda süsteemi klienditeeninduse kaudu helistades, kirjalikult või registreerimisvormi abil.Ettevõtte poolt telefoni teel tehtud turustamise kaudu jõustub tellimusleping suuliselt.

Peale iga tellimust saadetakse kliendile sertifikaat / tellimuse kinnitus ja arve. Klient peab kontrollima tellimuste õigsust www.118finder.ee teenuse ja näitab ära kõik vead kohe, kui need avastatakse maksimaalselt 10 päeva jooksul peale tellimuse kinnitust.

2. Toote kohaletoimetamine

Ettevõte avab teenuse kliendi käsutusse ja annab kokkulepitud ajaks kliendile üle teenuse säilitamiseks vajaliku kasutajanime ja parooli. Kasutajatunnuse ja parooli abil saab kliendi volitatud kontaktisik säilitada ja muuta www.118finder.ee koduleheküljel nähtavaid äriteavet ning kontaktisiku kontaktandmed

3. Lepingu piirang ja eemaldamine

Teenusepakkujal on õigus kustutada www.118finder.ee Saidi ja süsteemi kliendi registreeritud andmed ja pildid, mis on intellektuaalomandi või turundusalaste õigusaktide või muude õigusaktidega vastuolus või muul viisil heade tavadega vastuolus. Teenuse pakkujal on õigus kustutada kliendi andmed, kui klient ei ole sooritanud makset maksenõudest hoolimata.

4. Osapoolte vastutus

Ettevõttel on õigus toota Teenust oma äranägemise järgi. Ettevõttel on õigus, kuid mitte kohustus teha muudatusi, lisada, kontrollida ja eemaldada Teenuses olevaid andmeid sõltumata sellest, kas need on Teenusepakkuja originaalid või kolmandalt osapoolelt teenusesse edastatavad. Teenusepakkuja ei vastuta nende lehekülgede sisu või nende teenuste eest, kuhu Teenusest on lingiühendus ja mis on tehtud või antud kellegi teise kui Teenusepakkuja poolt.

Ettevõte ei vastuta Teenuses olevate andmete sisu, andmete õigsuse või usutavuse, esinevate vigade ega nende tagajärgede eest. Ettevõte ei garanteeri, et Teenus on Kasutaja kasutuses katkestusteta. Ettevõte ei vastuta ühegi teenuse kasutusest teistele osapooltele tekkinud võimalike otseste või kaudsete kahjude eest.

Ettevõtte hüvitiskohustus kõigil juhtudel piirdub makstud registreerimistasuga, mis tähendab telefonivestluses või kirjalikus tellimuses kokkulepitud teabe avaldamise hinda.

Kliendi makse kriteerium on, et teenuse osutaja avaldab selle teabe 118finder.ee teenuses.

5. Kasutustingimused

Klient ei tohi kasutada teiste, vaid ainult oma ettevõtte andmeid ärieesmärgil (näiteks otseturustuse eesmärkidel). Teenuse sisu või selle osa avaldamine, kopeerimine, kleepimine, üleandmine või säilitamine, välja arvatud oma äriteabe säilitamine või printimine ettevõtte sisekasutuseks, on keelatud. 118finder.ee teenust tuleb kõigis olukordades kasutada kasutustingimuste ja teabetalituseeskirjade kohaselt. Eraldi ja üldised, kõiki 118 finder saidi kasutajate kasutamise juhised on kättesaadavad 118 finder saidil.

Klient vastutab kõigi Teenuse kasutamisega seotud ja sellega seotud kulude, nagu sidekulude eest. Klient vastutab tema käsutuses olevate Teenuse kasutamiseks vajalike seadmete, telekommunikatsiooni ja Teenusele mittekuuluva tarkvara soetamise ja töökorda seadmise eest ning tagab, et need ei takistaks ega häiriks Teenust või telekommunikatsioonivõrgu liikumist.

Ettevõttel on õigus takistada või katkestada kliendi juurdepääs Teenusele, kui neid lepingutingimusi on oluliselt rikutud, või klient on muul viisil kuritarvitanud Teenust selliselt, et kasutamine põhjustab kahju firmale, teistele kasutajatele või kolmandatele isikutele.

Lisaks keelab Ettevõtte rangelt otsingumootoritega tehtavad otsingud teenusest.

6. Intellektuaalomandi õigused

Ettevõttel on täielik omandiõigus Toodetud teenustele ja nende osa-piirkondadele. Teenuse osade kopeerimine on keelatud.

Ettevõte võib kasutada klientide andmeid ka muuks turunduseks, ning edastada klientide andmeid oma partneritele, kui klient ei ole eraldi seda keelanud, teatades sellest kirjalikult äriühingule.

7. Lepingu kehtivus

Leping tähtajaline ja lõpeb arveldusperioodi lõpus (12 kuud).

Klient võib nõuda lepingu ennetähtaegset lõpetamist, kusjuures ettevõte kustutab teie andmed registrist võimalikult kiiresti. Klient ei saa nõuda liitumistasu või selle osa tagastamist. Ettevõttel on õigus kontrollida teenuste osas kokkulepitud hindu järgnevatel aastatel.

Klient peab lepingu lõpetama alati kirjalikult (e-kiri või kiri) ja Klient ei tohi kasutada lepingu ülesütlemisel esindajat või anda lõpetamisel volitusi üle kolmandale isikule, välja arvatud erijuhtudel, kui Ettevõte on selleks andnud kirjaliku nõusoleku. Lubamatud, kolmanda osapoole poolt Kliendi nimel tehtud lepingu lõpetamisavaldused on tühised ja ebatõhusad ega mõjuta lepinguvahekorra kehtivust.

8. Muud

Ettevõttel on õigus muuta lepingutingimusi. Kehtiv lepingutekst on nähtav www.118finder.ee saidil.

Käesoleva lepingu suhtes kohaldatakse Eesti seadusi ja lepinguga seotud vaidlused lahendatakse Tallinn alamastme kohtus. Teenuse pakkujal on õigus kasutada digitaalseid salvestusi.

 

Viimati uuendatud Esmaspäev, 21 September 2015 11:18
 
..

118finder otsinguteenus

118finder otsinguteenus võimaldab teil otsida ettevõtteid kogu maailmas.


    © 2021 118finder EE   Andmetöötlemise põhimõtted    |   Tingimused ja reeglid