118finder EE
Tingimused ja reeglid: PDF Prindi Saada link

 

118 finder TEENUSE KASUTUSTINGIMUSED

LEPINGUTINGIMUSED:ÄRIKLIENDID118 finder TEENUSE KASUTUSTINGIMUSED

1. Teenuse kirjeldus

118 finder/ www.118finder.ee (edaspidi Ettevõtte) on tervikuna 118finder Oü hooldatav ja arendatav kataloogiteenus (edaspidi Teenus).

Teenuse kasutaja nõustub hetkel kehtivate asjakohaste kasutustingimustega kasutades seda teenust. Kui kasutaja ei soovi siduda ennast käesolevaid kasutustingimusi silmas pidades, peab ta lõpetama teenuse kasutamine koheselt.

2. Andmete kasutus-ja intellektuaalomandi õigused

Teenuses olevate andmete autoriõigused kuuluvad Ettevõttele Teenuse sisu või selle osa avaldamine, kopeerimine, kleepimine, üleandmine või säilitamine, välja arvatud, et säilitada või printida isiklikuks tarbeks, on keelatud

3. Ettevõtte õigused, kohustused ja vastutuse piirangud

Ettevõtte ei vastuta andmete õigsuse eest ega sellest tuleneva võimaliku otsese või kaudse kahju eest.

Ettevõttel on õigus, kuid ei ole kohustus teha muutusi, lisada, kontrollida ja eemaldada Teenuses olevaid andmeid sõltumata sellest kas need on Teenusepakkuja originaalid või kolmandate isikute poolt teenusesse edastatud. Teenusepakkuja ei vastuta nende lehtede sisu või nende teenuste eest, milledega Teenusel on lingiühendus ja mis on tehtud või avaldatud kellegi muu kui Teenusepakkuja poolt.

Ettevõte ei vastuta Teenuses olevate andmete õigsuse või usutavuse, esinevate vigade ega nende tagajärgede eest. Ettevõte ei garanteeri, et Teenus on Kasutaja kasutuses katkestusteta. Ettevõte ei vastuta ühegi teenuse kasutusest teistele osapooltele tekkinud võimalike otseste või kaudsete kahjude eest.

4. Kasutaja õigused ja kohustused

Kasutaja vastutab kõigi Teenuse kasutamisega seotud ja sellega seotud kulude, nagu sidekulude eest. Kasutaja vastutab tema käsutuses olevate Teenuse kasutamiseks vajalike seadmete, telekommunikatsiooni ja Teenusele mitte kuuluva tarkvara soetamise ja töökorda seadmise eest ning tagab, et need ei takista ega häiri Teenust või telekommunikatsioonivõrgu liikumist. Kasutajal on lubatud salvestada oma arvutisse või välja printida isiklikuks kasutamiseks väljavõtteid lehtedest.

5. Muud tingimused

Käesolevad kasutustingimused kehtivad tähtajatult. Ettevõttel on õigus muuta kasutustingimusi. 118 finder koduleheküljel kuvatud kasutustingimused on kehtiv versioon kasutamistingimustest.

Viimati uuendatud Kolmapäev, 29 August 2012 07:50
 
..

118finder otsinguteenus

118finder otsinguteenus võimaldab teil otsida ettevõtteid kogu maailmas.


    © 2021 118finder EE   Andmetöötlemise põhimõtted    |   Tingimused ja reeglid